Livsplanen

Ikke kategoriseret

Ego og venner

livsplanen

Ego og venner

Der er mange måder at brande sig selv på, og dertil også få nye venner. Man kan for eksempel brande sig selv, ved at promote en virksomhed eller bestille logovand, som er en ny form for at brande sit image.I den teknologiske udvikling, er der en væsentlig faktor bag udviklingen af vores globaliserede verdensbillede, har åbnet for en række helt nye muligheder for at danne utallige bekendtskaber på tværs af landegrænser. Man mødes via sin computer og kommunikerer gennem sociale medier som Facebook, Arto, Youtube, Messenger, eller man sender sms-beskeder via sin mobiltelefon. Der er nærmest ingen begrænsninger for kommunikationsmulighederne.  
Men kan disse talrige, lettilgængelige kommunikationsformer udfylde ungdommens behov for nære relationer? Eller resulterer denne kommunikation blot i for megen tale og for lidt samtale?
Til trods for disse talløse muligheder på nettet og i dagligdagen, føler hvert tredje unge menneske imidlertid ensomhed med en vis hyppighed, men dette paradoks finder jeg dog temmelig selvfølgeligt. Jeg hævder, at den moderne kommunikationskultur sætter kvantitet over kvalitet. Derved fremprovokeres smalltalk, og dette forhindrer de unge i uddybende samtale og derved også mulighederne for skabe nære relationer. De unge får altså ikke indsigt i hinandens tilværelse, da de påstår ifølge jeg selv, i højere grad fokuserer på at sætte dem selv i centrum.

Jeg er selv i min dagligdag vidne til men også selv en del af denne nye kommunikationskultur. Jeg ser folk med mere end 600 såkaldte ”venner” på kommunikationssitet Facebook. Relationerne til disse venner dannes på vidt forskellige baggrunde, men størstedelen af disse personer er ikke en del af det pågældende individs inderkreds, og individet og ”vennen” har oftest ikke en gensidig indsigt i hinandens liv. Flertallet af disse venner er derved, jævnfør behandling af begrebet kommunikationskultur, individer man snakker med om ligegyldigheder, sideløbende med, at man plejer sin egocentriske verden gående på med, hvor mange og hvor ofte man har kommunikeret. ”Jamen, Facebook er et rigtig godt værktøj til at vedligeholde kontakten til eksempelvis skolekammerater”. Et argument som er gennemgående, når nødvendigheden af en side som Facebook diskuteres. Kunne der være en grund til, at man var ved at miste kontakten til vedkommende skolekammerat, inden Facebook kom og frelste alle fra ensomhed og sikrede folk 600 venner. Facebook er bare ikke vejen frem, hvis man vil få nye venner og brande sit ego på den måde.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top